Borusan pazarları 1


"Borusan Contemporary, 4-5 yaş aralığındaki çocuklar için alternatif bir sanat eğitim programı hazırladı.

Sekiz hafta sürecek olan ve her hafta sonu gerçekleştirilecek 3 saatlik atölyelerden oluşan programla çocuklar, bütünsel bir yaklaşımla çağdaş sanatla tanışacak, iki ve üç boyutlu sanat disiplinlerinin yanı sıra yeni medya sanatını tanıyacak ve üretim ve uygulama alanları ile ilgili deneyim edinecek.

Tasarım ve teknoloji ilişkilerinin sorgulandığı yeni anlatım biçimlerinin deneyen, temel sanat eğitimi ve güncel uygulamalar üzerine kurulmuş sanatsal bir macera sunan bu sanat eğitimi programı dinamik ve eğlenceli içeriğiyle çocukları bekliyor.

Okul öncesi olarak adlandırılan 4–5 yaş, çocuk gelişiminin çok hızlı olduğu ve çocukların birçok beceriyi öğrenmeye hazır oldukları bir dönem. Bu dönemde anne-babalarından, arkadaşlarından, çevrelerinden ve müzelerden birçok beceriyi öğrenerek eğitimin daha sonraki basamakları için gerekli altyapıyı oluştururlar. Karşılaştırmalı araştırmalar erken eğitim alan çocukların çoğunun, okula başladıklarında, erken eğitim almayan benzer özellikteki çocuklara kıyasla pek çok beceriyi daha iyi edinmiş olduklarını, sonraki yıllarda yaratıcı potansiyeli yüksek, sorun çözen, özgüvenli bireyler olduklarını gösteriyor. Borusan Contemporary, çocukların yetişkinlik dönemlerini şekillendiren bu kritik dönemde, doğru kaynaklardan ve uygun ortamdan beslenebilmeleri için Minikler İçin Çağdaş Sanat Laboratuvarı programını açıyor.


İnsanların temel güdüsü olan meraktan yola çıkarak geliştirilen programlarla çocukların günümüz sanatı ile bağlantı kuran, yaratıcı, üretmekten mutlu olan, kendine güvenen, keşfetmekten hoşlanan, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş bireyler olmaları hedefleniyor.

Program, yimri yıllık sanat eğitim deneyimi ve binlerce çocuğun, öğretmenin ve gencin hayatında farkındalık yaratan projeleri ile sanat eğitim alanında saygın bir yere sahip eğitimci, sanatçı Gazi Selçuk yönetiminde alanında uzman bir ekip tarafından yürütülecek."
Yorumlar