Bugün günlerden, Suruç.......Ananın Sesi ( SuLh Nağmesi)
Ana galbim odlanır söz düşende davadan
Pes değil mi ey insanlar töküldü kan ahtı kan
Pes değil mi kara torpah su içti gözyaşından

Yeryüzünde dostu olsun gerek insan insana
Galbimdeki bu arzular arzusudur zamanın
Men anayım bu sesimde yerin göğün derdi var
Sulha gelin ey insanlar yoksa dünya mahvolur

Silahları yandırın arşa gahsın tütsüsü
Her obada her bir evde ganad açsın sulh sözü
Yüzü gülsün insanların bayram etsin yeryüzü

Yeryüzünde dostu olsun gerek insan insana
Galbimdeki bu arzular arzusudur zamanın
Men anayım bu sesimde yerin göğün derdi var
Sulha gelin ey insanlar yoksa dünya mahvolur

ALİ EKBER TAGİYEV
YorumLayan : Sadık Gürbüz
DüzenLeme/ Arrange : Sarper Özsan

******************
İçimiz yandı bir kez daha...Ne çok kara günle doldu takvim...Ama,


ne güzel çizmiş Behiç Ak bugün.."İşte bu!" diyorum. Buna inanıyorum. 

Yorumlar